POLITYKA PRYWATNOŚCI
WWW.OTWIERAMYBRAME.PL

§ 1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) FUNDACJA EDUKACJI I WSPIERANIA RODZINY BRAMA przedstawia informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

§ 2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest FUNDACJA EDUKACJI I WSPIERANIA RODZINY BRAMA z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 8, kod pocztowy 83-000, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000164555, posiadająca NIP 5932385521, tel. +48 58 691 75 60, e-mail: biuro@fundacjabrama.pl (dalej zwana: Fundacją).

§ 3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego chronimy je z wykorzystaniem powszechnie obowiązujących standardów bezpieczeństwa.
 2. Fundacja przetwarza Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) podane przy dokonywaniu przelewu darowizny na rzecz Fundacji za pośrednictwem strony otwieramybrame.pl. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem nie podania danych będzie brak możliwości wykonania przelewu darowizny.
 3. Fundacja przetwarza także Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej uprzednio zgody w celu: – umieszczenia na liście Darczyńców Fundacji, – wysyłania drogą elektroniczną, podziękowań, informacji o działalności Fundacji oraz newslettera, – rozpatrywania zapytań i uwag na działanie strony internetowej Fundacji.
 4. Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być w każdym momencie odwołana. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

§ 4. INFORMACJA O CIASTECZKACH (COOKIES)

 1. Nasza strona otwieramybrame.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach zwanych ciasteczkami (cookies).
 2. W swojej przeglądarce internetowej możesz samodzielnie dokonywać zmian ustawień dotyczących cookies.
 3. Jeśli nie chcesz zezwolić na działanie cookies ani dokonać zmian w swojej przeglądarce musisz opuścić stronę. Jeżeli nie opuścisz strony to dalsze z niej korzystanie bez zmiany ustawień w przeglądarce oznaczać będzie, że wyrażasz zgodę na działanie ciasteczek (cookies), co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoim urządzeniu przez stronę internetową www. otwieramybrame.pl.
 4. Masz prawo cofnąć zgodę na zapisywanie cookies w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

§ 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora (operatorzy płatności, Poczta Polska S.A., administrator strony Fundacji), a także podmioty lub organy uprawnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z wykonaniem usług .

§ 6. CZAS PRZETWARZANIA

Twoje dane uzyskane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody do celów komunikacji z Fundacją, będą przetwarzane przez Fundację do momentu odwołania przez Ciebie zgody. Twoje dane podane w celu realizacji darowizny na rzecz Fundacji będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ogólnych niezbędny do wykonania umowy darowizny oraz realizacji ewentualnych roszczeń z nią związanych

§ 7. TWOJE PRAWA

 1. Przysługują Tobie następujące prawa:
  • prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Przewiń do góry